Szanowni Państwo.

Prosimy o odbieranie zleceń po uzyskaniu powiadomienia. Nie wykluczamy całkowitego zamknięcia biura z uwagi na bezpieczeństwo naszych pracowników narazonych na zakażenie koronawirusem. Obecnie rekomendujemy kontakt mailowy archiwum.nausea@wp.pl  i/lub telefoniczny. Prosimy wysyłać listy zwykłe nie polecone. 

 Z Poważaniem 

Prezes Zarządu

 

Miejsca przechowywanych innych firm można znaleźć na:

 

www.archiwa.gov.pl

 

 

Cennik

Obowiązuje od 01.01.2020

Zgodnie z Uchwałą nr 01-1/10/19 z dnia 17.10.2019

 

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji po UISZCZENIU opłaty za wniosek przelewem na rachunek bankowy

  ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o  ul.Gen.Hallera 60/3, 80-426 Gdańsk

Tytuł wpłaty: opłata za wniosek, (nazwisko Zlecającego), (poszukiwana firma)

 

2. OPŁATA ZA WNIOSEK

Opłata za wniosek na wykonanie kwerendy, oraz rozpoczęcie realizacji Zlecenia wynosi 50,- zł (40,65 zł netto).

UWAGA! Powyższa opłata jest bezzwrotna!

 

3. CENNIK KOPII I ODPISÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr. 28 poz.240):

 • sporządzenie kopii świadectwa pracy - 17 zł + VAT ( 20,91 zł z VAT);
 • sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy,
 • w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł + VAT (4,92 zł z VAT);
 • sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej, zasiłkowej lub strony listy płac - 4 zł + VAT (4,92 zł z VAT);
 • sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł + VAT (43,05 zł z VAT);
 • sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 8 zł + VAT (9,84 zł z VAT);
 • sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł + VAT (4,92 zł z VAT)

Łączna opłata dla czynności wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł + VAT ( 246,00 zł z VAT) za jedną firmę czyli jedno zlecenie.

 

4. Cennik za usługi dodatkowe

 • uwierzytelnienie za każdą stronę – 16 zł + VAT (19,68 zł z VAT);
 • zaświadczenie o urlopach - 50 zł + VAT ( 61,50 zł z VAT) ;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu 50 zł + VAT (61,50 zł z VAT);
 • zaświadczenie o eksporcie 50 zł + VAT (61,50 zł z VAT);
 • informacja o pracy w warunkach szczególnych 64,04 zł + VAT (80,- zł z VAT)+ kopie z teczki osobowej 4zł+ VAT (4,92 z VAT) za każdą stronę.
 • pierwsza wysyłka przygotowanej dokumentacji za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpłatnie, powtórna - 25 zł  

« powrót do strony głównej
ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o
ul.Gen.Hallera 60/3
tel:691-261-661 pn-czw 09:00-14:00