UWAGA!!!

ZMIANA NR. KONTA

Cennik

Obowiązuje od 01.08.2010

Zgodnie z Uchwałą 01-1/07/10 z dnia 20.07.2010

 

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji po UISZCZENIU opłaty za wniosek przelewem na rachunek bankowy

03 1540 1098 2059 0000 0755 0001  ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o  ul.Gen.Hallera 60/3, 80-426 Gdańsk

Tytuł wpłaty: opłata za wniosek, (nazwisko Zlecającego), (poszukiwana firma)

 

2. OPŁATA ZA WNIOSEK

Opłata za wniosek na wykonanie kwerendy, oraz rozpoczęcie realizacji Zlecenia wynosi 28,46zł + VAT (35 zł z VAT).

UWAGA! Powyższa opłata jest bezzwrotna!

 

3. CENNIK KOPII I ODPISÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr. 28 poz.240):

 • sporządzenie kopii świadectwa pracy - 17 zł + VAT ( 20,91 zł z VAT);
 • sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy,
 • w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł + VAT (4,92 zł z VAT);
 • sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej, zasiłkowej lub strony listy płac - 4 zł + VAT (4,92 zł z VAT);
 • sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł + VAT (43,05 zł z VAT);
 • sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 8 zł + VAT (9,84 zł z VAT);
 • sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł + VAT (4,92 zł z VAT)

Łączna opłata dla czynności wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł + VAT ( 246,00 zł z VAT) za jedną firmę czyli jedno zlecenie.

 

4. Cennik za usługi dodatkowe

 • uwierzytelnienie za każdą stronę – 16 zł + VAT (19,68 zł z VAT);
 • zaświadczenie o urlopach - 40 zł + VAT ( 49,20 zł z VAT) ;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu 50 zł + VAT (61,50 zł z VAT);
 • zaświadczenie o eksporcie 50 zł + VAT (61,50 zł z VAT);
 • zaświadczenie o braku dokumentacji 20 zł + VAT ( łącznie 24,60 zł)
 • pierwsza wysyłka przygotowanej dokumentacji za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpłatnie, powtórna - 10 zł + VAT (12,30 zł z VAT)

« powrót do strony głównej
ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o
ul.Gen.Hallera 60/3
tel:691-261-661 pn-czw 09:00-14:00