Szanowni Państwo.

Prosimy o odbieranie zleceń po uzyskaniu powiadomienia. Rekomendujemy kontakt mailowy archiwum.nausea@wp.pl  i/lub telefoniczny. Prosimy wysyłać listy zwykłe nie polecone. 

 Z Poważaniem 

Prezes Zarządu

 

Miejsca przechowywanych innych firm można znaleźć na:

 

www.archiwa.gov.pl

 

 

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SKŁADNICĘ AKT

„ARCHET-NAUSEA” Sp. z o.o.

(w y c i ą g) 01.09.2012

 

1. Składnica Akt „Archet-Nausea” Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 • składowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B - czasowego
 • przechowywania zlikwidowanych jednostek gospodarczych;
 • brakowania dokumentacji, której minął okres przechowywania;
 • porządkowania dokumentacji;
 • przekazywania do Archiwum Państwowego dokumentacji kat. A
 • udostępniania dokumentacji instytucjom i osobom uprawnionym
 • przyjmowania zleceń na wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw płacowych i osobowych.

2. Przyjmowanie zleceń na dokumentację tylko listem zwykłym na adres Biura Obsługi Klienta:

                                                           Al. Gen. Hallera 60/3

                                                              80-426 Gdańsk

3. Zlecenie na druku firmowym zawiera:

 • Imię i nazwisko osoby, której dotyczą poszukiwane dokumenty;
 • Nazwisko rodowe;
 • Inne używane nazwiska w okresie pracy w danym zakładzie;
 • Datę urodzenia;
 • Imię ojca;
 • Nazwę poszukiwanego zakładu pracy;
 • Dokładny okres zatrudnienia, a w przypadku zaświadczenia o zatrudnieniu – rok zwolnienia;
 • Okresy urlopów bezpłatnych, wychowawczych, zasadniczej służby wojskowej, pracy na eksporcie – jeżeli są znane;
 • Adres do korespondencji;
 • Telefon kontaktowy;
 • Jaki dokument jest potrzebny – świadectwo, zarobki, zarobki zastępcze za czas exportu*, zaświadczenie o urlopach wychowawczych, inne dokumenty.

* w przypadku nazwisk pracowników na równorzędnych stanowiskach, niezbędna jest zgoda na piśmie osób, których zarobki mają być wykorzystane jako zastępcze

 

4. Czas realizacji zlecenia waha się od 1 tygodnia do 3 miesięcy, w zależności od ilości zleceń w danym dniu i może ulec wydłużeniu w przypadku obiektywnych trudności.

 

5. Dokumentacja do celów dowodowych dla instytucji administracji państwowej i samorządowej udostępniana jest listownie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub w biurze składnicy w terminach ustalonych telefonicznie. W wyjątkowych wypadkach, np. znacznej ilości, wysyłana jest firmą kurierską lub dowożona odpłatnie.

 

6. Opłatę za inne zlecenia uiszcza się na podstawie cennika składnicy i / lub cennika opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr. 28 poz.240).


« powrót do strony głównej
ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o
ul.Gen.Hallera 60/3
tel:691-261-661 pn-czw 09:00-14:00