Z uwagi na Koronawirusa biuro stacjonarne zamknięte do odwołania. Kontakt telefoniczny lub mailowy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

 z dnia w związku z RODO z dnia 25.05.2018 r.,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej: RODO.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 i 5 lit. b) RODO, Archet-NauseaSp z o.o będąca usługodawcą serwisu www.archiwum-info.pl, niniejszym informuje, że:

 • 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.archiwum-info.pl jest spółka Archet-NauseaSp z o.o z siedzibą w Gdańsku, adres:ulgen.Hallera 60/3 80-426 Gdańsk zwana dalej Administratorem lub Spółką
 • 2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych
  Dane kontaktowe do Administratora w sprawach ochrony danych osobowych:

o    2.1. formularz kontaktowy na stronie http:// www.archiwum-info.pl / lub

o    2.2. adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, to :

3.1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

3.2     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • 4. Cel przetwarzania danych
  Serwis ma charakter informacyjny. Celem przetwarzania danych  jest udostępnianie informacji pochodzących ze złożonych akt po zlikwidowanych i upadłych jednostkach gospodarczych osobom i instytucjom uprawnionym do ich otrzymania tj.

o    4.1. osobom zatrudnionym

o    4.2. ZUS

o    4.3 Sądy powszechne.

o    4.4 przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 • 5. Zakres przetwarzania danych
  Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 powyżej. Zakres udostępniania  danych osobowych dla osób i instytucji uprawnionych obejmuje:

o    5.1. informacje z akt osobowych

o    5.2. informacja z akt płacowych

o    5.3. informacje z dokumentacji finansowo-ksiegowej.

 • 6. Źródło pozyskania danych
  Administrator pozyskał ww. dane osobowe ze źródeł powierzonych do przechowania akt po zlikwidowanych jednostkach gospodarczych oraz od wnioskodawcy.
 • 7. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami ww. danych osobowych są wnioskodawcy zatrudnieni w zlikwidowanych firmach,ZUS oraz Sądy Powszechne.
 • 8. Okres przetwarzania danych
  Dane osobowe nie są przetwarzane w serwisie:
 • 9. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie na podstawie złożonego zlecenia, mają prawo do:

o    9.1. dostępu do swoich danych osobowych,

o    9.2. sprostowania danych osobowych w zakresie złożonego zlecenia,

o    9.3. usunięcia danych osobowych w zakresie złożonego zlecenia,

o    9.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,w zakresie złożonego zlecenia

o    9.5 Brak jest możliwości usuwania danych osobowych zawartych w aktach złożonych w archiwum.

o    9.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,

o    9.6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie mailem na adres: archiwum.nausea@wp.pl / lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.


« powrót do strony głównej
ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o
ul.Gen.Hallera 60/3
tel:691-261-661 pn-czw 09:00-14:00