UWAGA!!!

ZMIANA NR. KONTA

Outsourcing

 

   Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby (powierzchnię magazynową i biurową, pracowników) i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

 

   Znany od kilkudziesięciu lat outsourcing stał się w ostatnim czasie dominującą tendencją w zakresie nowych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Polega on na zlecaniu niezależnym, specjalistycznym firmom wykonywania określonych zadań bądź funkcji na zasadzie stałej współpracy. Dzięki budowaniu strategicznych (wieloletnich) relacji z firmami zewnętrznymi, przedsiębiorstwa optymalizują struktury organizacyjne i zmniejszają koszty działalności.

 

   Outsourcing rachunkowości, czyli powierzenie spraw księgowości biurom rachunkowym, to najbardziej popularny w naszym kraju sposób na obniżkę kosztów oraz nowoczesne rozwiązanie organizatorskie.

 

   Dokumenty, które mają być przechowywane w naszym archiwum, są odbierane przez naszych pracowników z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę w ustalonych cyklicznych terminach i/lub na wezwanie.

 

   W bezpieczny sposób przewożone są na miejsce składowania w kartonach transportowych, naszym samochodem na koszt składnicy. Na miejscu zostają nadane i sygnatury do spisu, na podstawie którego zlecający zamawia potrzebne dokumenty.

 

    Dokumenty zamówione w formie pisemnej - pocztą lub osobiście przez upoważnionego pracownika ewentualnie pocztą elektroniczną, dostarczane są w ciągu 24 godzin. Dostawa ekspresowa jest realizowana w ciągu 2 godzin od momentu wpływu zapotrzebowania. Możliwe jest skanowanie wybranych dokumentów i przesyłanie ich pocztą elektroniczną.

 

   Dokonujemy klasyfikacji i kwalifikacji akt oraz na tej podstawie okresowych brakowań i na życzenie, niszczenia wybrakowanej dokumentacji.


« powrót do strony głównej
ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o
ul.Gen.Hallera 60/3
tel:691-261-661 pn-czw 09:00-14:00